Zorgmakelaar

Als zorgmakelaar staan we graag voor u klaar

Zorgkantoor Helpende Hand treedt ook op als uw zorgmakelaar. In deze rol zijn wij op de hoogte van de zorgmogelijkheden voor u. Ook kent de zorgmakelaar de nieuwe regels van het AWBZ en de aanvraagprocedures voor het regelen van ondersteuning en zorg. De zorgmakelaar kent alle instanties, zoals CIZ, zorginstellingen, gemeenten en ziektekosten verzekeraars.

Een zorgmakelaar zoekt passende zorg, begeleiding en voorzieningen die passen bij de zorgvrager. Ook bij een verandering in de omstandigheden – bijvoorbeeld wanneer een indicatie of de geldigheidsduur ervan aangepast wordt – kunnen cliënten en hun vertegenwoordigers terecht bij de zorgmakelaar.

De voordelen van een zorgmakelaar

  • Heldere voorlichting voor de cliënt over het huidige zorgaanbod.
  • Juiste bemiddeling tussen zorgvrager en zorg verlenende derde partijen.
  • Duidelijke afspraken met de cliënt, vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan.
  • Een eerste aanspreekpunt, bijvoorbeeld wanneer de zorgbehoefte verandert.
  • Objectieve tussenpersoon, die cliënt helpt zijn weg te vinden binnen het systeem.

Bijvoorbeeld wanneer u vragen heeft over de steeds ingewikkeldere regelgeving en verschillende zorginstanties, helpen wij u graag als uw zorgmakelaar.

Uiteraard bepaalt u de inhoud van uw eigen zorgomgeving. Alles gaat in overleg met u.