Verzorging

Verzorging

Heeft u net dat beetje extra zorg nodig om zelfstandig te blijven wonen? Schakel ons met een gerust hart in.

Wanneer u in aanmerking wenst te komen voor Verzorging door Zorgkantoor Helpende Hand heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor het aanvragen van een indicatie kunt u terecht bij uw huisarts, het ziekenhuis, welzijnsorganisaties. U kunt deze ook zelf aanvragen. Zorgkantoor Helpende Hand kan u adviseren en helpen bij het krijgen van deze indicatie.

Na indicatiestelling vergoedt de AWBZ de kosten. Echter er zal wel een eigen bijdrage worden gevraagd, die wordt berekend door het CAK. Iedere inwonende van Nederland is AWBZ verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Ook als u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met Zorgkantoor Helpende Hand!

Als de indicatie rond is, kunnen wij met u de zorg verder regelen. Het verschilt per persoon hoeveel zorg er nodig is, daarom kijken we samen met de cliënt waar hulp nodig is. 

Om dit op een zo persoonlijk mogelijke manier aan te pakken komt Zorgkantoor Helpende Hand altijd bij u op huisbezoek. Vanaf hier bepalen we samen met de cliënt en eventueel de mantelzorger(s) wat het beste plan van aanpak is. Deze afspraken worden netjes vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan.