Over ons

Wij zijn uw Helpende Hand

Onze medewerkers zijn toegewijd en hebben veel ervaring. Wij staan samen garant voor persoonlijke zorg van hoge kwaliteit. Om dit aan te voeren hebben we de volgende missie gedefinieerd.

Missie

Zorgkantoor Helpende Hand streeft naar een tevreden cliënt, die zo zelfstandig mogelijk in eigen woning leeft, zijn eigen leefstijl heeft en wanneer mogelijk participeert in de samenleving waaronder een sociaal netwerk.

Om dit te bewerkstellingen zet Zorgkantoor Helpende Hand in op kwaliteit en persoonlijke woonbegeleiding. De kracht van Zorgkantoor Helpende Hand zit in haar geduldige aanpak, met veel inlevingsvermogen en sympathie.

Visie

Om onze missie bereiken we onder andere door samen met de cliënt een persoonlijk ondersteuningsplan op te stellen. Hierin staan afspraken over de precieze invulling van de zorg tussen de cliënt en de zorgaanbieder. Dit plan waarborgt de kwaliteit van de zorg voor de cliënt. 

Voor Zorgkantoor Helpende Hand is het belangrijk dat de cliënt hier een prominente rol in speelt, zodat de cliënt zelfsturend blijft en de regie over zijn leven houdt. 

Ook betrekt de Zorgkantoor Helpende Hand de mantelzorgers bij het opstellen van het persoonlijke ondersteuningsplan. Deze worden erkend als de experts op het gebied van de wensen en behoeften van de cliënt en spelen een belangrijke rol in de realisatie van de zorg.

Persoonlijk Ondersteuningsplan

In het persoonlijke ondersteuningsplan worden samen met de cliënt de afspraken vastgelegd over de precieze invulling van de zorg tussen de cliënt en Zorgkantoor Helpende Hand. 

Dit plan omvat onder andere de inhoudelijke afspraken omtrent begeleiding, ondersteuning en verzorging, dagbesteding, het doel van de zorg (wat kan een cliënt bijvoorbeeld zelf doen), privacy en hygiëne. Ook geeft de cliënt aan wat deze belangrijk vindt in de zorg- en dienstverlening. Dit zorgplan waarborgt de kwaliteit van de zorg voor de cliënt.