Begeleiding

Begeleiding

Mogelijk verkeert u in een situatie waarin u het overzicht verloren bent. Het kan iedereen op een bepaald moment overkomen dat hij of zij hiermee geconfronteerd wordt. In een dergelijke periode lijkt niets te willen vlotten en voelt u zich niet goed.

Hierbij kan het gaan om lichamelijke, psychische of sociale problemen. Het wordt u allemaal even te veel en/of u bent het overzicht kwijt. Het kan zijn dat u financieel in de knoop zit, het huishouden niet meer gaat, of dat u moeite heeft met de kinderen. Wellicht verkeert u in de situatie dat u moet leren omgaan/leven met een handicap? Ook andere zaken zoals psychiatrische problemen kunnen het leven op een onprettige manier ontregelen.

Wanneer u wel wat hulp kunt gebruiken in een dergelijke situatie, kunt u altijd terecht bij Zorgkantoor Helpende Hand. Wij zorgen voor ondersteuning en begeleiding op maat. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn bij activiteiten die u wilt ondernemen (binnen- of buitenshuis). Zorgkantoor Helpende Hand kan ook begeleiding bieden in het structureren van uw dagelijks leven, met name de dagbesteding, het huishouden en/of de sociale contacten. Het kan ook zijn dat u er bij gebaat bent om te leren omgaan met de gevolgen van een lichamelijke, verstandelijke of een zintuiglijke beperking. Samen met u bepalen we geschikte activiteiten, gericht op de verbetering van het zelfstandig functioneren. Daarmee kan bijvoorbeeld de zelfredzaamheid vergroot worden, of het huishouden gestructureerd worden.

Om in aanmerking te komen voor deze ondersteunende of activerende begeleiding door Zorgkantoor Helpende Hand heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor het aanvragen van een indicatie kunt u terecht bij uw huisarts, het ziekenhuis, welzijnsorganisaties. U kunt deze ook zelf aanvragen. Zorgkantoor Helpende Hand kan u adviseren en helpen bij het krijgen van deze indicatie.

Na indicatiestelling vergoedt de AWBZ de kosten. Echter er zal wel een eigen bijdrage worden gevraagd, die wordt berekend door het CAK. Iedere inwonende van Nederland is AWBZ verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Ook als u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met Zorgkantoor Helpende Hand!